how to create your own site

GROEIEN IN HET GEZIN

Ons jaarthema 2020 is ‘Groei in het gezin’. Op basis van dit jaarthema is er een praktische tool ontwikkeld dat jou in staat stelt om concreet bezig te zijn met jouw groei. Onder groei verstaan we in deze tool dat we ons verder ontwikkelen in ons geestelijk leven en dat we steeds meer mogen functioneren zoals God het bedoeld heeft. Deze tool gaat ervan uit dat die gebruikt wordt door christenen, die gered zijn op basis van het geloof in Christus Jezus.

Groeien in de juiste richting gaat niet vanzelf. Groei en ontwikkeling vraagt om inspiratie, motivatie, volhouden en aandacht. In dit alles mogen we ook de genade van onze God ontdekken, want dit proces gaat meestal met vallen en opstaan. De één is bewust bezig met ontwikkelen en de ander (nog) niet.

Deze tool is flexibel, waarbij je zelf kiest welke stappen voor jou van belang zijn. Uiteraard is de opbouw in stappen wel een logisch gevolg op elkaar. Sta jij dus aan het begin van je groeiproces, begin dan bij stap 1.

Deze tool is niet bedoeld om in één dag of avond te doorlopen. Bezig zijn met groei en ontwikkeling is een proces dat vraagt om tijd en ruimte. Geef jezelf die tijd en ruimte. Dit instrument kan je hierbij helpen. 

Psalm 92:13-15:

Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen, hoog opgroeien als de cipressen in de bossen van Libanon. Als zij eenmaal zijn geplant In het huis van de Heer, groeien zij dicht bij Hem op. Ook als zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn, zij lijken op gezonde, jonge mensen.

Groeien, waarom?

Wat maakt dat ik bezig wil zijn met ontwikkelen? Dat is een wezenlijke vraag, want groeien is niet altijd makkelijk en comfortabel. Wellicht vind jij dat je wel uitontwikkeld bent. Laten we eerst eens kijken wat Gods woord, de bijbel, hierover zegt. Hieronder staan een aantal zaken vermeld, maar ga zelf ook in de bijbel lezen en je ontdekt hier nog veel meer over.


1. Groei hoort bij Gods plan. Zie Hebreeën 6:1 waar staat dat wij verder moeten groeien en geestelijk volwassen moeten worden.


2. Paulus bidt dat Christus meer en meer in ons mag wonen. Dat we geworteld zijn in Gods liefde en daarop ons leven zullen bouwen. (Efeziërs 3: 17)


3. God wil graag dat de gemeente groeit, zodat wij tenslotte een eenheid zullen vormen door ons gemeenschappelijk geloof en door de kennis van de Zoon van God. (Efeziërs 4:11b-13).

Groei is dus zowel voor jou als persoon als voor de gemeente van belang!

Wij zijn één lichaam in Christus (Romeinen 12:5). Dat betekent dat wij bij elkaar horen: Christus is het hoofd en wij zijn de leden (Efeziërs 1:23). Iedereen heeft zijn functie, iedereen is nodig en waardevol (1 Korintiërs 12:12-27).


Hoe kun jij op jouw plek goed functioneren? Dat mag je gaan ontdekken en daarin groeien. Wanneer jij je verder ontwikkelt dan heeft dit effect op jezelf en op de gemeente.


Meer achtergrond lezen over groei? Klik hier.


Hoe groei je?

Groei is voor iedereen verschillend. Ga er met een open en onderzoekende houding mee aan de slag . Heb je het idee dat je niet verder komt om wat voor reden dan ook, neem hier geen genoegen mee. Zorg ervoor dat je weer functioneert zoals God het wil, hoe moeilijk het ook voor je is of hoe weinig zin je er ook in hebt. Trap niet in de valkuil dat je het eerst moet voelen. Groei begint met geloof en aanvaarding van wat Gods Woord zegt.


De vier praktische stappen in deze tool kunnen jou helpen om te ontwikkelen en te functioneren zoals God het bedoeld heeft. Je kunt deze 4 stappen in volgorde doorlopen, maar je kunt ook alleen die stappen doornemen die voor jou van toegevoegde waarde zijn. Het gaat immers niet om deze tool, maar om jouw ontwikkeling!


Per stap lees je een korte inleiding, waarna er praktische oefeningen beschreven staan. Per oefening is er een werkblad, die je helpt om het concreet te maken. Deze werkbladen kun je op je eigen computer opslaan en/of printen. Het is heel waardevol om de dingen die je opschrijft nog eens na te kunnen lezen.


Loop je vast terwijl je er mee bezig bent? Stop er dan niet mee! Het is niet gek als er moeilijke momenten komen. Daarom is er een pagina in deze tool die je kan helpen als je obstakels/belemmeringen ervaart (klik hier). Het kan verstandig zijn om op deze momenten in gesprek te gaan met anderen die jou verder kunnen helpen. Leg contact met iemand die je vertrouwt en waarvan je denkt dat hij/zij jou vooruit kan helpen. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met Maya Koerts.


Jij hebt invloed op je omgeving en de omgeving heeft invloed op jou. In alle stappen kan het voorkomen dat je anderen nodig hebt. Dit kan voor je eigen ontwikkeling zijn, maar het kan ook zijn dat jouw rol voor anderen belangrijk is. Dus deel met elkaar, luister naar elkaar en groei met elkaar.Stap 1

Luisteren naar God

Stap 2

Verlangen

Stap 3

Mijn rol

Stap 4

Uitstappen